THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Rekonštrukcia bytového domu 471 a 477 ul. 29. augusta Hronec

Investor: Fedaro s.r.o. B Bystrica

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP v BD - SVB Lipová

Termín realizácie: od 18.10.2021 do 12/2021 - prerušenie do 3/2022 ukončenie: 20.7.2022

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie obvodového plášťa.
  2. Náter zábradlia balkónov,D+M dlažby.
  3. Zateplenie stropov pivníc a vstupov.
  4. Odkvapový chodník.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov