THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Obnova bytového domu 902 Štefanku 5-7, J.Kráľa 25-31, M.Benku 5-9 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov a NP v BD

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP v BD v zastúpení správcu : Stavebné bytové družstvo Žiar n/H

Termín realizácie: 5-12/2021, ukončenie 31.3.2022

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie obvodového plášťa.
  2. Výmena výplňových konštrukcií.
  3. Obnova odkvapového chodníka.
  4. Odstránenie systém.porúch lodžií.
  5. Zateplenie stropu na 1.NP.
  6. Iná modernizácia.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov