THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o.
Firma THORSTAV s.r.o. vznikla v apríli 2015 odčlenením od firmy, ktorá pôsobila na trhu revitalizácie bytových domov viac ako 20 rokov, čo predstavuje značné skúsenosti a zručnosti našich pracovníkov. Firma pôsobí na stavebnom trhu od mája 2015 so zameraním na komplexnú obnovu a výstavbu rodinných domov, bytových domov a budov. Sme držiteľom licencií na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Vlastníme potrebné strojové vybavenie a tím, v priemere 25, kvalifikovaných pracovníkov s cieľom maximálnej spokojnosti zákazníka. (viď. Ponuka).


Sídlo firmyStavebná činnosť 1. Výstavba obytných a hospodárskych budov.

 2. Výstavba rodinných domov – čiastočná resp. “na kľúč“.

 3. Zatepľovanie a obnova fasád.
  Zateplenie a hydroizolácie striech.
  Zatepľovanie spoločných priestorov a stropov suterénu BD.

 4. Balkóny, loggie - sanácie podláh a zábradlí, zateplenie, prekrytie.
  Realizácia nových balkónov.

 5. Rekonštrukcie odkvapových chodníkov a vonkajších vstupných priestorov.

 6. Výmena výplní otvorov (okná, dvere).
  Výmena rozvodov elektroinštalácie, vody, plynu.
  Rekonštrukcie bleskozvodov.

 7. Rekonštrukcie spoločných priestorov BD (vstup, schodište, pivničné priestory).