THORSTAV s.r.o.

Certifikáty WEBER
Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)


Číslo potvrdenia: L165/21/E-T

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: eucert s.r.o., Bratislava, Inšpekčný orgán typu A

Dátum vydania: 16.10.2021Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)


Číslo potvrdenia: C165/21/E-T

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: eucert s.r.o., Bratislava, Inšpekčný orgán typu A

Dátum vydania: 16.10.2021Osvedčenie o absolvovaní školenia pre vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS)


Číslo potvrdenia: 168/2020

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: Weber.therm

Dátum vydania: 31.08.2020Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)


Číslo potvrdenia: C165/18/E-T

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: eucert s.r.o., Bratislava, Inšpekčný orgán typu A

Dátum vydania: 16.10.2020Inšpekčný certifikát na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)


Číslo potvrdenia: C 165/18/E-T

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: eucert s.r.o., Bratislava, Inšpekčný orgán typu A

Dátum vydania: 16.10.2020