THORSTAV s.r.o.

Kontakty
THORSTAV s.r.o.


Jána Švermu 1202/247
960 01 Zvolen

IČO: 48 135 496
DIČ: 2120072977
IČ DPH: SK2120072977
Bankové spojenie TB: SK45 1100 0000 0029 4300 3265
Bankové spojenie SLSP: SK15 0900 0000 0051 8578 0850

E-mail: thorstav@thorstav.sk
Web: www.thorstav.sk

Konatelia: Ivan Šišmiš

Riaditeľ spoločnosti: Ivan Šišmiš 0905 327 619 sismis@thorstav.sk

Technické zabezpečenie: V. Kukučka 0905 377 056
M. Sečkár 0908 573 218
M. Šišmiš 0915 030 968

Kancelária: Anna Procházková 0905 377 234 prochazkova@thorstav.sk
Tvorba rozpočtov: Mária Chlpáňová 0948 796 534 chlpanova@thorstav.sk


  Kde nás nájdete: