THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový domč.470 Dr. Jankého 7,9,11 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov v BD v zastúpení Bytové spoločenstvo domu 470 ŽH

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytové spoločenstvo domu 470 ŽH

Termín realizácie: od 9/2022 - 6 mesiacov, podmienka vhodné klimatické podmienky pre dodržania technol. postupov

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie BD.
 2. Terasa severná.
 3. Zábradlia balkónov.
 4. Rekonštrukcia vchod č.9.

Realizovaná stavba:


NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÝ BUDOVA "Sklenárstvo" ul.29.augusta, ZVOLEN

Investor: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: od 4 /2022 - 18 mesiacov

Rozsah realizácie:
 1. Stavebná časť.
 2. Zdravotechnika.
 3. Vzduchotechnika.
 4. Prípojka a rozvody plynu.
 5. Vykurovanie.
 6. Elektro- silnoprúd, Bleskozvod.
 7. Parkovacie plochy a spevnené plochy.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom Jiskrova 5/1,3 Bratislava

Investor: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Termín realizácie: 5/2020 - 11/2020 prerušenie z dôvodu nevhodných klim.podmienok pre dodržania technol. postupov do 2/2021, 5 - 6 / 2022 NP, oplotenie

Rozsah realizácie:
 1. Komplexná obnova BD.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov