THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÝ BUDOVA "Sklenárstvo" ul.29.augusta, ZVOLEN

Investor: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: od 4 /2022 - 18 mesiacov

Rozsah realizácie:
 1. Stavebná časť.
 2. Zdravotechnika.
 3. Vzduchotechnika.
 4. Prípojka a rozvody plynu.
 5. Vykurovanie.
 6. Elektro- silnoprúd, Bleskozvod.
 7. Parkovacie plochy a spevnené plochy.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom Jiskrova 5/1,3 Bratislava

Investor: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Termín realizácie: 5/2020 - 11/2020 prerušenie z dôvodu nevhodných klim.podmienok pre dodržania technol. postupov do 2/2021, 5 - 6 / 2022 NP, oplotenie

Rozsah realizácie:
 1. Komplexná obnova BD.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Rekonštrukcia bytového domu 471 a 477 ul. 29. augusta Hronec

Investor: Fedaro s.r.o. B Bystrica

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP v BD - SVB Lipová

Termín realizácie: od 18.10.2021 - 6 mesiacov. V prípade nevhodných klimatických podmienok pre dodržanie technologických postupov, sa termín ukončenia diela môže predĺžiť.

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie obvodového plášťa.
 2. Náter zábradlia balkónov,D+M dlažby.
 3. Zateplenie stropov pivníc a vstupov.
 4. Odkvapový chodník.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov