THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÝ BUDOVA "Sklenárstvo" ul.29.augusta, ZVOLEN

Investor: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: od 4 /2022 - 18 mesiacov

Rozsah realizácie:
 1. Stavebná časť.
 2. Zdravotechnika.
 3. Vzduchotechnika.
 4. Prípojka a rozvody plynu.
 5. Vykurovanie.
 6. Elektro- silnoprúd, Bleskozvod.
 7. Parkovacie plochy a spevnené plochy.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom ul. Komenského 203/13,15,17 Partizánske

Investor: Správa majetku mesta , n.o. Partizánske

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP v BD Komenského 203/13,15,17

Termín realizácie: 10-11/2021, od 21.3.2022 - 4 mesiace

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie strechy.
 2. Zateplenie obvodového plášťa.
 3. Stropy technického podlažia.
 4. Sanácia balkónov.
 5. Odkvapový chodník, betónový chodník.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom Jiskrova 5/1,3 Bratislava

Investor: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Termín realizácie: 4.5.2020 - 11/2020 - prerušenie z dôvodu nevhodných klim.podmienok

Rozsah realizácie:
 1. Komplexná obnova BD.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Obnova bytového domu 902 Štefanku 5-7, J.Kráľa 25-31, M.Benku 5-9 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov a NP v BD

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP v BD v zastúpení správcu : Stavebné bytové družstvo Žiar n/H

Termín realizácie: od 26.4.2021 - 8 mesiacov

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie obvodového plášťa.
 2. Výmena výplňových konštrukcií.
 3. Obnova odkvapového chodníka.
 4. Odstránenie systém.porúch lodžií.
 5. Zateplenie stropu na 1.NP.
 6. Iná modernizácia.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Rekonštrukcia bytového domu 471 a 477 ul. 29. augusta Hronec

Investor: Fedaro s.r.o. B Bystrica

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP v BD - SVB Lipová

Termín realizácie: od 18.10.2021 - 6 mesiacov. V prípade nevhodných klimatických podmienok pre dodržanie technologických postupov, sa termín ukončenia diela môže predĺžiť.

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie obvodového plášťa.
 2. Náter zábradlia balkónov,D+M dlažby.
 3. Zateplenie stropov pivníc a vstupov.
 4. Odkvapový chodník.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov