THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Zateplenie bytového domu J.Horvatha 957/102,104 Kremnica

Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP „HUTY AB“

Termín realizácie: 1.9.2016 – 21.12.2016

Rozsah realizácie:
  1. Tepelná ochrana fasády,
  2. obnova a modernizácia spoločných častí BD,
  3. výmena okien a dverí v bytoch a nebytových priestoroch,
  4. tepelná izolácia strechy,
  5. oprava vonkajších schodísk.