THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom 436 Moysesa 34-36 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu 436,Š. Moysesa 34-36, 965 01 Žiar nad Hronom

Termín realizácie: 4.11.2019 - 20.5.2020

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie a stavebné úpravy BD.

galeria realizacie zateplenia bytovych domov galeria realizacie zateplenia bytovych domov galeria realizacie zateplenia bytovych domov galeria realizacie zateplenia bytovych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom 400 Jiráskova 21,23 Žiar nad Hronom

Investor: Bytové spoločenstvo domu 400 ŽH

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu 400

Termín realizácie: I.Etapa : 10/2018 - 2/2019 II.Etapa : 7/2020 -12/2020

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie fasád.
  2. Zateplenie strechy, stropov suterénu.
  3. Obnova balkónov.
  4. Vonkajšie, vnútorné úpravy.
  5. Výmena výplní otvorov.
  6. Oprava hydroizolácie pivníc.
  7. Výmena rozvodov elektroinštalácie,SV a TUV, tepla.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov