THORSTAV s.r.o.

Certifikáty
Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).


Číslo licencia: L165/17-B

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: eucert s.r.o.

Dátum vydania: 06.06.2017Certifikát ktorým sa potvrdzuje, že držiteľ certifikátu je právoplatný používateľ programu CENKROS 4 a cenovej sústavy CENKON 2017/I a 2017/II.


Číslo certifikátu: 2017-I-781206

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: CENEKON, spol. s.r.o.

Dátum vydania: 10.01.2017Potvrdenie o zaškolení pre prácu s kontaktnými tepelnoizolačnými systémami Baumit.


Číslo potvrdenia: 10536

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: Baumit, spol s.r.o.

Dátum vydania: 27.2.2017MŠ SR akreditovaný vzdelávací program.


Číslo potvrdenia: AA-387

Držiteľ: Martin Šišmiš

Vydal: CENEKON spol. s.r.o.

Dátum vydania: 2016Potvrdenie o zaškolení pre prácu so zatepľovacími systémami Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.


Číslo potvrdenia: 48135496

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: Weber Saint-Gobain

Dátum vydania: 3.11.2016Inšpekčný certifikát na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).


Číslo certifikátu: C 165/15-T

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Certifikát vydal: Inšpekčný orgán typu A

Dátum vydania: 16.11.2016Inšpekčný certifikát na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).


Číslo certifikátu: C 165/15-T

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Certifikát vydal: Inšpekčný orgán typu A

Dátum vydania: 16.11.2016Certifikát ktorým sa potvrdzuje, že držiteľ certifikátu je právoplatný používateľ programu CENKROS 4 a cenovej sústavy CENEKON 2016/I a 2016/II.


Číslo certifikátu: 2016-I-781206

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Certifikát vydal: Kros a.s. a Cenekon, spol. s.r.o.

Dátum vydania: 15.4.2016Certifikát na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).


Číslo certifikátu: C 165/15-T

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Certifikát vydal: Inšpekčný orgán typu A

Dátum vydania: 19.10.2015Potvrdenie o zaškolení pre prácu so zatepľovacími systémami Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.


Číslo potvrdenia: 48135496

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: Weber Saint-Gobain

Dátum vydania: 17.9.2015